Registrácia - Podnikateľský účet


(Úradný názov alebo meno poskytovateľa rekreačných alebo ubytovacích služieb)

(Doporučujeme pre urýchlenie platby)
Kopírovať údaje poskytovateľa
(Ak je odlišný od úradného názvu zadajte aj osobu, ktorá je za jednotlivú prevádzku zodpovedná. Ak je totožný, stačí kliknúť na kopírovať a napísať jednu zodpovednú osobu napríklad konateľ, majiteľ, prevádzkar a podobne.)

(Nepovinné pole.)
Kopírovať údaje poskytovateľa
(Ak je odlišný od úradného názvu zadajte aj osobu, ktorá je za jednotlivú prevádzku zodpovedná. Ak je totožný, stačí kliknúť na kopírovať a napísať jednu zodpovednú osobu napríklad konateľ, majiteľ, prevádzkar a podobne.)

(Nepovinné pole.)
Kopírovať údaje poskytovateľa
(Ak je odlišný od úradného názvu zadajte aj osobu, ktorá je za jednotlivú prevádzku zodpovedná. Ak je totožný, stačí kliknúť na kopírovať a napísať jednu zodpovednú osobu napríklad konateľ, majiteľ, prevádzkar a podobne.)

(Nepovinné pole.)
Kopírovať údaje poskytovateľa
(Ak je odlišný od úradného názvu zadajte aj osobu, ktorá je za jednotlivú prevádzku zodpovedná. Ak je totožný, stačí kliknúť na kopírovať a napísať jednu zodpovednú osobu napríklad konateľ, majiteľ, prevádzkar a podobne.)

(Nepovinné pole.)
Kopírovať údaje poskytovateľa
(Ak je odlišný od úradného názvu zadajte aj osobu, ktorá je za jednotlivú prevádzku zodpovedná. Ak je totožný, stačí kliknúť na kopírovať a napísať jednu zodpovednú osobu napríklad konateľ, majiteľ, prevádzkar a podobne.)

(Nepovinné pole.)

(Zvyčajne nevypĺňať, iba v prípade, ak Vám za Vás niekto vypĺňa údaje, napr. obchodný zástupca spoločnosti Up Slovensko.)

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?
Zavolajte na Zákaznícku linku Up:
02 / 32 55 35 83

Registrácia - Podnikateľský účet


(Email, ktorým sa budete prihlasovať do UpRekrea systému.)

(Vyplňte iba v prípade, ak chcete faktúry prijímať na iný email ako vyššie uvedený, môžete nastaviť neskôr.)
Späť

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?
Zavolajte na Zákaznícku linku Up:
02 / 32 55 35 83

Registrácia - Podnikateľský účet

Registrácia podnikateľského účtu prebehla úspešne

Na vašu emailovú adresu Vám bol odoslaný aktivačný email.

Platnosť aktivačného emailu je časovo obmedzená. V prípade, že nedostanete aktivačný email, skontrolujte si, prosím, priečinok nevyžiadanej pošty.

Pre zadanú emailovú adresu Evidujeme registráciu podnikateľského účtu, ktorý nebol doposiaľ aktivovaný. Na Vašu emailovú adresu Vám bol znovu odoslaný aktivačný email.

Platnosť aktivačného emailu je časovo obmedzená. V prípade, že nedostanete aktivačný email, skontrolujte si, prosím, priečinok nevyžiadanej pošty.

Ďakujeme, že ste si nás vybrali.
Váš tím Up Rekrea

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?
Zavolajte na Zákaznícku linku Up:
02 / 32 55 35 83